หน้าปกบทความ_erp_modules

ERP modules ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และ ERP integration

    ERP : Enterprise resource planning  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  ประกอบไปด้วยโมดูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย โมดูล อีอาร์พี แต่ละโมดูลรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการผลิต และ มอบธุรกรรม และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับพนักงานในแผนกนั้นในการทำงาน ทุกโมดูลเชื่อมต่อกับ ระบบ อีอาร์พี ซึ่งส่งข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลเดียว และ แชร์ข้อมูลข้ามแผนก

ERP modules ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ :

financial

1. Finance in ERP

โมดูลการเงิน และ การบัญชีเป็นกระดูกสันหลังของ ระบบ ERP ส่วนใหญ่ นอกจากการจัดการบัญชีแยกประเภททั่วไป และ การทำงานด้านการเงินที่สำคัญโดยอัตโนมัติแล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจติดตามบัญชีเจ้าหนี้ ( Accounts Payable : AP ) และ ลูกหนี้ (Accounts Receivable : AR ) ปิดบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายงานทางการเงิน ปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรู้รายได้ ลดความเสี่ยงทางการเงิน และ อื่น ๆ

Human resources management

2. Human resources management in ERP

ระบบ ERP ส่วนใหญ่มีโมดูล HR ที่มีความสามารถหลัก เช่น เวลาและการเข้างาน และ การจ่ายเงินเดือน ส่วนเสริม หรือ แม้แต่ชุดการจัดการทุนมนุษย์ ( human capital management : HCM ) ทั้งหมด สามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้ และ ส่งมอบฟังก์ชัน HR ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น – ทุกอย่างตั้งแต่การวิเคราะห์กำลังคนไปจนถึงการจัดการประสบการณ์ของพนักงาน

Sourcing and procurement

3. Sourcing and procurement in ERP

โมดูลการจัดหา และ การจัดซื้อช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดหาวัสดุ และ บริการที่จำเป็นสำหรับการผลิตสินค้าของตน หรือสินค้าที่ต้องการขายต่อ โมดูลนี้จะรวมศูนย์ และ ทำให้การจัดซื้อเป็นไปโดยอัตโนมัติ รวมถึงการขอใบเสนอราคา การสร้างสัญญา และ การอนุมัติ สามารถลดการซื้อที่น้อยเกิน และ การซื้อที่มากเกิน ปรับปรุงการเจรจาซัพพลายเออร์ด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ แม้กระทั่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ซื้อได้อย่างราบรื่น

sales

4. Sales

โมดูลการขายจะติดตามการสื่อสารกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และ ลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้ตัวแทนใช้ข้อมูลเชิงลึก ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขายและโอกาสในการขายเป้าหมายด้วยการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม และ โอกาสในการขายเพิ่ม ประกอบด้วยฟังก์ชันสำหรับกระบวนการสั่งซื้อเป็นเงินสด ( order - to - cash process ) รวมถึงการจัดการคำสั่งซื้อ , สัญญา ( contracts ) , การเรียกเก็บเงิน ( billing ) , การจัดการประสิทธิภาพการขาย และ การสนับสนุนทีมขาย

Manufacturing

5. Manufacturing

โมดูลการผลิต เป็นส่วนประกอบสำคัญในการวางแผน และ ดำเนินการของซอฟต์แวร์ อีอาร์พี ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และ มั่นใจได้ว่าการผลิตจะสอดคล้องกับความต้องการ โดยทั่วไป โมดูลนี้จะมีฟังก์ชันสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ ( material requirements planning : MRP ) การจัดตารางการผลิต การดำเนินการผลิต การจัดการคุณภาพ และ อื่น ๆ

logistic

6. Logistics and supply chain management

องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบ อีอาร์พี โมดูลซัพพลายเชนจะติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า และ วัสดุสิ้นเปลืองตลอดห่วงโซ่อุปทานขององค์กร โมดูลนี้มีเครื่องมือสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การดำเนินงานคลังสินค้า การขนส่ง และ ลอจิสติกส์แบบเรียลไทม์ และ สามารถช่วยเพิ่มการมองเห็น และ ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

service

7. Service

ใน อีอาร์พี โมดูลบริการ ( Service ) ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้ และ เป็นส่วนตัวที่ลูกค้าคาดหวัง โมดูลสามารถรวมเครื่องมือสำหรับการซ่อมภายในบริษัท ชิ้นส่วนอะไหล่ การจัดการบริการภาคสนาม และแหล่งรายได้ตามบริการ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ตัวแทนบริการ และ ช่างเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ ปรับปรุงความภักดี

engineer

8. R&D and engineering

โมดูลนี้มีเครื่องมือสำหรับการออกแบบ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( product lifecycle management : PLM ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และ อื่น ๆ เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และ คุ้มค่า

assets

9. Enterprise asset management

ระบบ อีอาร์พี ที่แข็งแกร่งสามารถรวมโมดูล EAM ได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจที่เน้นสินทรัพย์ลดเวลาหยุดทำงาน และรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โมดูลนี้มีฟังก์ชันสำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การจัดกำหนดการ การดำเนินงานและการวางแผนสินทรัพย์ สภาพแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ( health and safety : EHS ) และ อื่นๆ

ERP integration

      ระบบ อีอาร์พี ในปัจจุบันมีฟังก์ชันทางธุรกิจมากมาย แต่ก็ยังต้องเชื่อมต่อและซิงโครไนซ์กับแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์ CRM และ HCM แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม และแม้แต่ อีอาร์พี อื่น ๆ

      ด้วยการทำ อีอาร์พี integration บริษัทต่างๆ จะได้รับมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และ อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีม และ คู่ค้าทางธุรกิจ

      ระบบ อีอาร์พี สมัยใหม่นั้นเปิดกว้างและยืดหยุ่น อีกทั้งยังสามารถรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ หรือ อะแดปเตอร์ ที่ปรับแต่งเอง เช่น Application Programming Interface  ( API )  วิธีอื่นๆ สำหรับการรวม อีอาร์พี ได้แก่ ESB  ( enterprise service bus )  และ  iPaaS ( integration platform – as – a – service )

      iPaaS ซึ่งนำเสนอแนวทางบนคลาวด์ เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ แพลตฟอร์ม iPaaS สามารถซิงค์ อีอาร์พี ภายในองค์กร หรือ บนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วกับแอปพลิเคชัน SaaS จากผู้ขายรายเดียวกัน หรือ บุคคลที่สาม ( third – parties )

      โดยทั่วไปแล้วต้องใช้การเข้ารหัสเพียงเล็กน้อย มีความยืดหยุ่น และ ราคาไม่แพง และ ยังมีการใช้งานอื่น ๆ เช่น การสร้าง API อัตโนมัติ , การรวมข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่อง , การรวมเครือข่าย Internet of Things  ( IoT ) เนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้า และ อื่น  ๆ

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.sap.com/insights/what-is-erp.html , file icons resources from https://iconscout.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *