บทความของ ERP System

บทความที่เกี่ยวข้องกับ services ERP System

หน้าปกบทความ_Business-model-canvas

Business Model Canvas คืออะไร ?

      Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโมเดลธุรกิจในรูปแบบของตารางภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก คิดค้นโดย คุณอเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ เจ้าของผลงานหนังสือ Business Model Generation ใช้ในการตอบคำถามพื้นฐานที่สำคัญของธุรกิจ 9 ข้อ เพื่อเริ่มการทำธุรกิจหากสามารถตอบคำถามในทุกข้อได้อย่างชัดเจนก็จะอาจส่งผลให้ธุรกิจคุณเติบโตขึ้นได้ Business Model Canvas ประกอบด้วย 9 ส่วน 1. ลูกค้าคือใคร (Customer Segments)  กลุ่มลูกค้า แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ Mass Market กลุ่มเป้าหมายกว้างๆ ที่ไม่เจาะจง Niche Market กลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง Segmented กลุ่มเป้าหมายแบบแบ่งส่วน  Diversify กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน Multi-sided กลุ่มเป้าสองกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกัน 2. คุณจะเข้าถึงลูกค้าด้วยวิธีแบบไหน (Channels) ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า แบ่งเป็น 3 ช่องทางได้แก่ Paid : ช่องทางที่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อมา …

Business Model Canvas คืออะไร ? Read More »

หน้าปกความ-ข้อดีของการรวมระบบ erp กับ crm

6 ข้อดีของการรวมระบบ CRM และ ERP

ข้อดีของการรวมระบบ CRM เข้ากับระบบ ERP 1. มุมมอง 360 องศาของลูกค้า       ไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM หรือ ERP ทั้งสองระบบนี้มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้าทั้งสองระบบ มีส่วนต่างกันที่ ERP จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ส่วน CRM นั้นจะรวบรวมข้อมูลส่วนที่ได้จากลูกค้า ซึ่งข้อดีของการรวมทั้งสองระบบนี้เข้าด้วยกันส่งผลให้สามารถแชร์ข้อมูลกับแผนกอื่น ๆ ได้ภายในองค์กร เนื่องจากมีการเก็บรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการรวมศูนย์ เมื่อลูกค้าสามารถเห็นข้อมูลทุกอย่าง ทุกประเภทที่ถูกสร้างขึ้นภายในองค์กรของเค้าเองแล้ว จึงช่วยให้ลูกค้านำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ข้อมูลเข้าถึงง่ายและมีความสม่ำเสมอของข้อมูลในระบบ       หากทั้งสองระบบนี้ไม่มีการรวมระบบกัน ปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นคือ การเกิดข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนกัน ข้อมูลในแต่ละระบบจะมีการอัปเดตแยกกัน เมื่อมีการแยกกันอาจส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ เกิดความผิดพลาดได้ แต่เมื่อ CRM และ ERP ทำงานร่วมกัน การจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้ในแบบเรียลไทม์ มีความถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น และ ประหยัดเวลาในการหาข้อมูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรได้ อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจของคุณก็มีกระบวนการและผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ดีขึ้น 3. เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า …

6 ข้อดีของการรวมระบบ CRM และ ERP Read More »

หน้าปกบทความ_CRMคืออะไร

CRM คืออะไร ?

CRM คืออะไร ?       ซีอาร์เอ็ม ย่อมาจาก Customer Relationship Management หากถามว่า ซีอาร์เอ็ม คืออะไร ความหมายของมันสื่อได้อย่างชัดเจนคือ ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยหัวใจหลักของระบบนี้นั่นก็คือ “ลูกค้า” เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามบนโลกใบนี้สิ่งที่มีค่าต่อการดำเนินไปของแต่ละธุรกิจก็คือลูกค้านั่นเอง ในปัจจุบันส่วนมากแล้ว ซีอาร์เอ็ม จะถูกเข้าใจในรูปแบบของการเป็น software 

pos-point-of-sale

Point Of Sale with ERP System

Point Of Sale ( POS ) คืออะไร ?       ช่วงเวลาที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงิน ณ จุดขาย กับพนักงานประจำร้านค้า หรือ เจ้าของร้านค้า สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้หลายแบบ เช่น การจ่ายเงินสด , การสแกน qr code หรือ พร้อมเพย์ เพื่อแลกกับสินค้า หรือ หลังจากการรับการให้บริการ ที่ลูกค้าได้รับจากทางผู้ขาย โดยผู้ขายจะมีการคิดคำนวณเงินค่าใช้จ่าย เพื่อแจ้งจำนวนเงินให้ลูกค้าได้รับทราบ และ ชำระเงินตามจำนวนเงินที่ระบุ เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า จากการชำระเงินของลูกค้า ซึ่งการออกใบเสร็จให้ลูกค้ามีทั้งในรูปแบบการพิมพ์ หรือ การส่งใบเสร็จไปทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้า       Point of sale ไม่ได้บริการเพียงแค่การชำระเงินของลูกค้าเท่านั้น ลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งยังสามารถส่งคืนสินค้าที่มีปัญหา หรือ แจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริการของทางร้านค้าได้อีกด้วย     …

Point Of Sale with ERP System Read More »

หน้าปกบทความ_erp_modules

ERP modules ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และ ERP integration

    ERP : Enterprise resource planning  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  ประกอบไปด้วยโมดูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย โมดูล อีอาร์พี แต่ละโมดูลรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการผลิต และ มอบธุรกรรม และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับพนักงานในแผนกนั้นในการทำงาน ทุกโมดูลเชื่อมต่อกับ ระบบ อีอาร์พี ซึ่งส่งข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลเดียว และ แชร์ข้อมูลข้ามแผนก ERP modules ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ : 1. Finance in ERP โมดูลการเงิน และ การบัญชีเป็นกระดูกสันหลังของ ระบบ ERP ส่วนใหญ่ นอกจากการจัดการบัญชีแยกประเภททั่วไป และ การทำงานด้านการเงินที่สำคัญโดยอัตโนมัติแล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจติดตามบัญชีเจ้าหนี้ ( Accounts Payable : AP ) และ ลูกหนี้ (Accounts Receivable …

ERP modules ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และ ERP integration Read More »

หน้าปกบทความ_community

5G Connectivity with ERP System

      เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายหรือที่เรียกกันว่า 5G ซึ่งจะไม่จำกัดแค่มือถือเท่านั้นแต่จะรวมไปถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ที่มนุษย์ได้มีการสร้างขึ้น โดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ หรือเซ็นเซอร์เอาไว้ เรียกสั้น ๆ ว่า IoT (Internet of Things) เมื่อนำ 2 สิ่งมาเชื่อมต่อกัน 5G จะช่วยให้ IoT เชื่อมต่อได้เร็วขึ้น เสถียรขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น และยังช่วยให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งข้อมูลขนาดใหญ่จากการทำงานของ IoT ก็จะเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นและการเชื่อมต่อการทำงานของ 5G และ IoT ที่เราจะได้ยินกันบ่อย ๆ อีกอย่างก็คือ Smart Home and Smart City

หน้าปกบทความ_ai_with_erp_system

AI with ERP System

การประยุกต์ใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) เข้ามาใช้ในการจัดการเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้สามารถรับรู้และสามารถดำเนินการตามรูปแบบได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเด่นคือ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความแม่นยำสูงและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาประยุกต์เพื่อการใช้งานในหลาย ๆ ด้านของภาคธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น 

หน้าปกบทความ_erp_software_และ_robotic_สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร

Robotic และ ERP Software สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร ?

      Robotic สามารถนิยามได้มากมาย แต่ในบทความ นี้ผู้เขียนขอนิยามว่า โรโบติค คือ การศึกษาออกแบบ การสร้าง และ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการทำงาน ของหุ่นยนต์ในทางกายภาพ ซึ่งให้สามารถทำงานที่ซ้ำ ๆ และ มีความซับซ้อนสูง แทนมนุษย์ได้ หรือ ทำงานที่มีความอันตราย เกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการทำงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถวิเคราะห์การทำงาน และ กำหนดเวลาในการทำงาน ได้อย่างชัดเจน โดยส่วนมาก มักนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ , การผลิต Tool ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น