บทความ System integration ( SI )

บทความที่เกี่ยวข้องกับ services System integration ( SI )

หน้าปกบทความSystem integrator ทำอะไรได้บ้าง

System integrator ทำอะไรได้บ้าง ?

      หน้าที่ของ System integrator จะมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งจะรับผิดชอบในการเชื่อมโยงระบบย่อยต่างๆ ในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ และ เป็นผู้รับรองการเชื่อมโยงระบบเหล่านั้นว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้ ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงหน้าที่หลักบางประการของ ผู้ดูแลระบบร่วม

หน้าปกบทความ_what_is_system_integration_and_when_do_you_need_it

SI คือ อะไร ? และ ประเภทของ SI ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ

SI หรือ System Integration SI เป็นกระบวนการในการรวมโมดูล ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ เข้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ทุกส่วนสามารถทำงานโดยรวมได้ มักเรียกกันว่า IT integration หรือ software integration ส่งผลให้เกิดข้อดีดังต่อไปนี้ 1. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ( Increased productivity) Integrated system ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการรายวันแบบรวมศูนย์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด บริษัททำงานได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง เนื่องจากพนักงานสามารถใช้แอพและข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการจากจุดเริ่มต้นเดียว 2. ข้อมูลที่แม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ( More accurate and trustworthy data ) ข้อมูลจะได้รับการอัปเดตในทุกองค์ประกอบของระบบพร้อมกัน ทำให้ทุกแผนกมีข้อมูลตรงกัน 3. ตัดสินใจได้เร็วขึ้น ( Faster decision-making ) ข้อมูลจะไม่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่จัดเก็บแบบแยกส่วนอีกต่อไป ดังนั้น ในการวิเคราะห์ คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด และ ส่งออกไปยังที่เก็บส่วนกลางด้วยตนเอง ด้วยมุมมองแบบองค์รวมของข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ เพื่อทำการตัดสินใจที่ดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 4. …

SI คือ อะไร ? และ ประเภทของ SI ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ Read More »

หน้าปกบความ SYSTEM INTEGRATION

SI และ SYSTEM INTEGRATOR คืออะไร ?

      หากมองในมุมกว้าง ๆ SI เป็นกระบวนการของการเชื่อมต่อระบบย่อยต่าง ๆ ( ส่วนประกอบ ) เข้ากับระบบขนาดใหญ่เพียงระบบเดียวที่ทำหน้าที่เป็นระบบหลัก ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชันซอฟต์แวร์ เอสไอ มักถูกกำหนดให้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระบบ IT บริการ และ / หรือ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีฟังก์ชัน ที่มา : https://pixabay.com/th/users/mohamed_hassan-5229782 เหตุผลหลักที่องค์กรต้องใช้ เอสไอ คือ ความจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และ คุณภาพการดำเนินงาน เป้าหมาย คือการให้องค์กรระบบไอทีต่าง ๆ ” พูดคุยกัน ” ผ่านการบูรณาการเพื่อเร่งการไหลของข้อมูล และ ลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับ SI ไม่ได้ใช้เพื่อเชื่อมต่อระบบภายในขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลที่สามที่องค์กรดำเนินการด้วย WHAT IS THE SYSTEM INTEGRATOR’S ROLE ?       ในแง่กว้าง …

SI และ SYSTEM INTEGRATOR คืออะไร ? Read More »