New Blog

หน้าปกบทความSystem integrator ทำอะไรได้บ้าง

System integrator ทำอะไรได้บ้าง ?

      หน้าที่ของ System integrator จะมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งจะรับผิดชอบในการเชื่อมโยงระบบย่อยต่างๆ ในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ และ เป็นผู้รับรองการเชื่อมโยงระบบเหล่านั้นว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้...

Read More
หน้าปกบทความ_ecommerce_กับ_marketplace_ต่างกันอย่างไร

eCommerce กับ Marketplace ต่างกันอย่างไร ?

eCommerce คืออะไร ?      ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นการดำเนินการทางธุรกิจที่ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขายเพียงรายเดียวให้กับ ผู้ซื้อหลายรายที่เกิดขึ้นบนโลก...

Read More
หน้าปกบทความ_marketplace_และการรวมระบบกับ_erp_system (2)

Marketplace และการรวมระบบกับ ERP System

Marketplace คืออะไร?       คือ platform ที่เป็นเสมือนตัวกลาง ในการค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้ผู้ขายสามารถมารวมตัวกัน เพื่อลงขายสินค้า...

Read More
หน้าปกบทความ_what_is_system_integration_and_when_do_you_need_it

SI คือ อะไร ? และ ประเภทของ SI ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ

SI หรือ System Integration SI เป็นกระบวนการในการรวมโมดูล ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ เข้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ทุกส่วนสามารถทำงานโดยรวมได้...

Read More
หน้าปกบทความ_community

5G Connectivity with ERP System

      เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายหรือที่เรียกกันว่า 5G ซึ่งจะไม่จำกัดแค่มือถือเท่านั้นแต่จะรวมไปถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน...

Read More
หน้าปกบทความ_ai_with_erp_system

AI with ERP System

การประยุกต์ใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) เข้ามาใช้ในการจัดการเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้สามารถรับรู้และสามารถดำเนินการตามรูปแบบได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเด่นคือ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความแม่นยำสูงและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ...

Read More